oktan

Olej Żeglugowy (EDD)

Firma Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. informuje że od 1 lutego 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek  rejestracji każdej dostawy oleju żeglugowego w systemie EMCS 2 za pomocą komunikatu EDD.

Obowiązek ten spoczywa zarówno na wysyłającym jak i odbierającym towar. Jeżeli firma odbierająca nie będzie zarejestrowana odpowiednio w systemie nie będziemy mieli możliwości wykonania dostawy.

Odbiorca ma obowiązek wykonać raport odbioru w ciągu 5 dni od wystawienia dokumentu EDD . Brak tej czynności wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów informujemy:

 • obowiązek odpowiedniej rejestracji i czynności związanych z wysyłaniem komunikatów wynika z ustawy i leży po stronie klienta ( zauważając duży problem z tymi czynnościami podjęliśmy działania wspomagające)
 • poniżej na stronie zostanie opisana krótko i zwięźle geneza EDD.
 • 15 lutego (wtorek) o godz. 10:00 zostanie zorganizowane szkolenie otwarte dla wszystkich klientów w aplikacji MS TEAMS które będzie później dostępne na poniższej stronie w formie nagrania. Dziękujemy za udział wszystkim uczestniczącym.

 • W najbliższym czasie zostaną uruchomione dwie infolinie z ramienia naszej firmy realizowane przez firmy z nami współpracujące . Jedna infolinia będzie dotyczyła wsparcia czysto technicznego informatycznego druga infolinia będzie dotyczyła wsparcia merytorycznego w zakresie przepisów i obowiązków wynikających z EDD . Kontakt na infolinię dostępny poniżej.:
  • aby pobrać od nas paliwo klient będzie zobowiązany podpisać umowę ramową o współpracy poniżej link do draftu umowy:

Jednocześnie pragniemy poinformować że pomoc z naszej strony zostanie udzielona tylko tym osobom które zapoznają się z wszystkim zamieszczonym poniżej. Jednocześnie nasi handlowcy będą kierować wszystkich z problemami na tą ścieżkę.

Infolinia wsparcia:

Zasady działania: do skorzystania z infolinii uprawnieni są tylko klienci Oktan Energy & V/L Service sp.o.o.
Przed kontaktem z infolinią proszę zapoznać się z całą treścią tej strony . Proszę również przygotować się do sprawy w jakiej państwo dzwonicie. W przeciwnym przypadku pomoc nie zostanie państwu udzielona.

Ogólny email wsparcia EDD: pomocedd@oktan-energy.pl

Pracownik Oktan Energy :
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 16:00
Pan Robert Kręciewski
tel. 789 104 438 email: r.kreciewski@oktan-energy.pl


Geneza EDD:

 • https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/nowy-elektroniczny-dokument-dostawy-e-dd/
 • „1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, które wprowadziły elektroniczny dokument dostawy (e-DD). Na podstawie tego dokumentu, w Polsce, możesz przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
  • wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dokument elektroniczny e-DD zastąpił dotychczasowy papierowy dokument dostawy.”

Podstawa prawna – Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

W skrócie:
Każda dostawa musi zostać zgłoszona do systemu EMCS PL2 . W tym celu nasza firma czyli dostawca generuje komunikat EDD który zawiera wszystkie informacje dotyczące dostawy. EDD jest wystawiane na odbiorcę. Aby EDD mógł być wystawiony na odbiorcę muszą zostać spełnione warunki wymienione w następnym akapicie. Po wysłaniu przez nas komunikatu EDD DD815 , odbiorca otrzymuje komunikat DD801 który jest potwierdzaniem że wszystko poszło dobrze. Aby odbiorca otrzymał ten komunikat musi mieć podany kanał komunikacyjny w postaci adresu email . Jeżeli odbiorca nie posiada skonfigurowanego kanału komunikacji w momencie wystawiania EDD komunikat zaginie ! Nie będzie można go odebrać wówczas jedyną ścieżką jest kontakt z HELPDESK puesc co w obecnej chwili graniczy z cudem. Następnie w ciągu 5 dni zobowiązany jest wysłać komunikat DD818  raport odbioru. Raport odbioru tworzy się poprzez generator dostępny na stronie puesc . Instrukcja jak wykonać raport odbioru znajduje się poniżej pod linkiem. Raport odbioru trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem celnym  przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu i następnie wysłać przez puesc lub email który został podany jako kanał komunikacji. Gdy odbiorca zrobi tą czynność prawidłowo wówczas my również otrzymamy raport odbioru. Wyjątkiem jest sytuacja gdy tworzony jest przez nas EDD zbiorczy wówczas musi być bunkrowany jednocześnie więcej niż jeden podmiot , w takim przypadku my robimy raport odbioru za podmiot odbierający . Nie zmienia to faktu że poniższe warunki rejestracji muszą być spełnione.

 • Instrukcja wykonania raportu odbioru:
 • Opis pól występujących w raporcie odbioru jak należy je wypełnić:

Aby sprawdzić czy jesteśmy odpowiednio zarejestrowani w systemie należy spełnić wszystkie, łącznie poniższe warunki:

 1. Warunek: po zalogowaniu do systemu puesc: puesc.gov.pl w prawym górnym rogu po lewej stronie od naszego imienia i nazwiska po rozwinięciu ‘’Wybierz powiązanie pierwsze’’ pojawi się firma którą chcemy reprezentować. Jeżeli nie ma tam żadnego wpisu oznacza to że nasze konto nie jest powiązane z naszą firmą i należy to wykonać. Instrukcja powiązania osoby z firmą znajduje się w pliku: „Rejestracja_powiaz_nia_i_kanalu_komunikacji_w_CRPA


 1. Warunek: gdy wybierzemy naszą firmę w powyższym oknie wybieramy „Dane podmiotu” zjeżdżamy na sam dół strony i sprawdzamy czy w „Uprawnienia do komunikacji z systemami” widnieje „EMCS PL2

 1. Warunek: wybieramy zakładkę ‘’SZCZEGÓŁOWE DANE PODMIOTU’’  z listy po prawej następnie zjeżdżamy w dół do zakładki ‘’Dane akcyzowe podmiotu’’ klikamy ją co powoduje jej rozwinięcie. W zakładce ‘’Status podmiotu akcyzowego:’’  widnieje: ‘’ PODMIOT ZUŻYWAJĄCY (ZUŻYWA WYROBY ZWOLNIONE OD AKCYZY, W TYM FINALNY NABYWCA GAZOWY, FINALNY NABYWCA WĘGLOWY ORAZ NABYWCA KOŃCOWY ENERGII)’’

UWAGA na bardzo częsty błąd który uniemożliwia realizację dostawy : w podanym powyżej polu NIE może być ”ZUŻYWAJĄCY PODMIOT GOSPODARCZY” – ŹLE


 1. Warunek: w zakładce szczegółowe dane podmiotu w sekcji ‘’Kanały komunikacji z systemami SISC ‘’typ kanału: e-mail  system: EMCS PL2 adres kanału: (państwa adres email do którego macie dostęp)

Aby móc do państwa dostarczać olej żeglugowy zachowując obecnie obowiązujące przepisy prawa wszystkie powyższe 4 warunki muszą być spełnione. W przeciwnym razie ani nie będziemy w stanie państwa obsłużyć ani pomóc .

Przydatne linki:

Obecnie system EMCS PL2 często nie działa aby sprawdzić obecny status wchodzimy w poniższy link:
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/komunikaty/

Instrukcje systemu EMCS PL2 :
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/instrukcje/

Link do opisu procedury awaryjnej w przypadku nie działania systemu:
Instrukcja dotycząca procedury awaryjnej dla systemu EMCS PL 2 (7z, 1,1 Mb)

Generator komunikatów EDD w tym raportów odbioru:
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/generator-komunikatow-off-line/

Certsign do obsługi podpisu elektronicznego:
https://puesc.gov.pl/documents/20123/500212620/certsign_windows-x64_1_3_67.exe/88014668-9009-edbf-67af-9952690a5f5d?t=1641465202021

Dział w puesc odnośnie elektronicznego podpisywania dokumentów:
https://puesc.gov.pl/uslugi/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow

Dodano: 10 lutego 2022

EDD – Nowy wpis

Przykładowy tekst

czytaj więcej