oktan

01 września 2023

W związku z nadzwyczajną zmianą stosunków w zakresie importu i obrotu paliw płynnych, w szczególności wzrastającą dysproporcją cen oleju napędowego – PKN Orlen do notowań z rynku europejskiego informujemy, iż firma Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. od 01.09.2023 r. zawiesza wszelkie ustalone rabaty od cen SPOT PKN Orlen. Obecnie obowiązują ceny dnia podawane przez handlowca w dniu składania zamówienia.

Zapewniamy, że w sytuacji unormowania sytuacji na polskim rynku paliw powrócimy do warunków handlowych które obowiązywały wcześniej.