Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży: 

 

Warunki sprzedaży ( cena, odroczony termin płatności, zabezpieczenie, umowa) uzgadniane są telefonicznie z pracownikiem działu handlowego.

 

I. Definicje  

W poniższej umowie, z zastrzeżeniem gdzie z kontekstu wynika inaczej, zastosowanie mają następujące definicje:

 

„Paliwo”- oznacza produkty otrzymane z ropy naftowej dostarczone Kupującego.

„Sprzedający”- oznacza stronę kontraktującą sprzedaż i dostawę Paliwa 

 „Kupujący”- oznacza stronę kontraktującą zakup, tym samym odbiór dostawy i zapłatę za Paliwo 

II. Klasa towaru / Jakość 

Sprzedający gwarantuje, że Paliwo jest jednorodne, trwałej natury,  spełnia wymogi polskich norm.

III. Ilości 

Ilość dostarczonego paliwa rozliczane będzie w metrach sześciennych (m3) w temperaturze referencyjnej 15 st. C na podstawie wskazań licznika autocysterny dokonującej dostawy. Każde urządzenie posiada aktualny certyfikat Urzędu Miar i Wag.